Văn phòng tầng 2 Viet Nam Airlines

Chủ đầu tư: 

Năm thực hiện: 2015 – 2016

Tình trạng: Hoàn thành

Hạng mục thi công: Cung cấp vật tư phụ và thi công tầng 02.

Quy mô: 2500 m2

Giới thiệu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hình ảnh

ĐỊA ĐIỂM

Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Các công trình khác